Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie:

- wykonawstwa robót inżynieryjnych

- budowy, remontów i modernizacji dróg, ulic, placów i chodników.

Aby zapoznać się z naszą „Polityką Jakości” kliknij: