Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD sp. z o.o
Ul. Na Łąkach 9
41-700 Ruda Śląska
Tel./Fax 032 2482088-9
Mail: biuro@mprd.com.pl
www.mprd.com.pl

NIP 641-001-31-52
REGON 271831343
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
NR KRS 0000084480
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Kapitał zakładowy 175 000 zł.

Konta bankowe
Bank Spółdzielczy
15-84570008-2001006819190002

Bank Zachodni BZWBK
38-10902011-0000000111907639
Dojazd z:
Do: